Vilkår og betingelser

CSR-Politik
Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. ’Virksomheden samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet.

Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar (Rådet for Samfundsansvar, 2010).

I oktober 2011 offentliggjorde EU-kommissionen en ny politik for virksomheder samfundsansvar. Her defineres samfundsansvar som: “the responsibility of enterprises for their impacts on society”. To fully meet their social responsibility, enterprises “should have in place a process to integrate social, environmental, ethical human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders”.

CSR-aktiviteter er de aktiviteter som virksomheden bør påtage sig for at respektere internationale anerkendte CSR-principper. Dette skyldes særligt den øgede globalisering, hvor danske virksomheder i stigende grad driver virksomhed i lande, hvor den lokale lovgivning ikke er på niveau med internationalt anerkendte CSR-principper eller ikke håndhæves tilstrækkeligt. Derfor er der behov for at virksomheder selv kan dokumentere, kommunikere og ikke mindst systematisere de ting, man gør for at undgå at have negativ indflydelse på CSR-principper, herunder menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det kan for eksempel indebære:
At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder
At samarbejde med everandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
At arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
At udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension
Samfundsansvar kan være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og indtjening. Der er størst værdi at hente for virksomheden, hvis indsatsen er forretningsdrevet og dermed supplerer virksomhedens kerneforretning. Med forretningsdrevet samfundsansvar forstås, at virksomheden fokuserer sin indsats, så den passer ind i virksomhedens strategier, udfordringer og markedsrelationer.

Du kan læse mere om forretningsdrevet samfundsansvar på www.samfundsansvar.dk